धुनिवेशी नगरपालिकामा संचालित सामुदायीक विद्यालयहरुको बैशाख र जेष्ठ महिनाको तलब निकासा गरिएको।

आर्थिक वर्ष: