धुनिवेशी नगरपालिकामा संचालीत निम्न विद्यालयहरुको खातामा छात्रवृत्तिवापतको अपुग रकम निकासा गरिएको बारे।

आर्थिक वर्ष: