वर्षे फलफुल अन्तर्गत कागती, सुन्तला, आँप, लिच्चि, अनार, एभोकाडोको विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: