श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि बेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने बारेको जरुरी सूचना

आर्थिक वर्ष: