FAQs Complain Problems

सब–ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन

सब–ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन
१. सुचना नं.०१–०७५/०७६
२. पद :– सब–ईन्जिनियर
३. माग संख्या :– ३
४. पर्न आएका दरखास्त संख्या :– ५
५. अन्तर्वातामा उपस्थित संख्याः– ५

आर्थिक वर्ष: