धुनिवेशी नगरपालिकामा संचालीत तपशिलका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा नगरपालिकाको एकमुष्ट शिक्षक अनुदान अन्तर्गत मा.वि,नि मा. वि शिक्षकको लागि तपशिलको विषयमा विज्ञापन भएकोले सम्बन्धित विद्यालयमा सम्पर्क राखनु हुन अनुरोध । ।सम्पर्क नं -०१०४०१०६०

आर्थिक वर्ष: