सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७६।०७७ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०३।०६

७६/७७ 06/23/2019 - 10:37

आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 06/20/2019 - 11:43

Invitation of Bids for the supply and Delivery of Mechanical Equipment

७५/७६ 05/22/2019 - 10:54

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मिति : (२०७६/०२/०३ गते)

७६/७७ 05/17/2019 - 07:20

यस धुनिवेशी नगरपालिका कृषि विकास शाखाको दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

७५/७६ 04/05/2019 - 13:02

Bid_Amendment_Notice_April_2_2019

७५/७६ 04/02/2019 - 11:28

धुनिवेशी नगरपालिकाको अनलाईन इविडिङ मार्फत टेन्डर खुलेको बारेमा जानकारी

७५/७६ 03/17/2019 - 13:51

आ.व. ०७५/०७६ को ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 08/20/2018 - 16:29 PDF icon img-10.pdf

ठेक्का सम्बन्धी टेण्डर स्थगित गरिएको बारे सूचना ।

७५/७६ 07/29/2018 - 17:29

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा संसोधन गरिएको बारे ।

७५/७६ 07/18/2018 - 15:01 PDF icon Tender.pdf

Pages