FAQs Complain Problems

सुपरिवेक्षक र गणक पदका उम्मेदवारहरुको निम्न मिति, समय, र स्थानमा संचालन हुने अन्र्तवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: