FAQs Complain Problems

श्री आधारशिला सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लि., धुनिवेशी–५, धादिङको तर्फबाट धुनिवेशी नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी देवः विकास बैंक लिमिटेडको चेक नं. २८७२५१९ बाट रु.१०,०००।– (अक्षरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र) राहत सहयोग स्वरुप प्राप

श्री आधारशिला सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लि., धुनिवेशी–५, धादिङको तर्फबाट धुनिवेशी नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी देवः विकास बैंक लिमिटेडको चेक नं. २८७२५१९ बाट रु.१०,०००।– (अक्षरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र) राहत सहयोग स्वरुप प्राप्त भयो ।
 

आर्थिक वर्ष: