FAQs Complain Problems

मिति २०७७।०१।१८ गते श्री कालिदेवी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. धुनिवेशी–८, धादिङको तर्फबाट धुनिवेशी नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी नगद रकम रु.२५,०००।– (अक्षरुपी पच्चिस हजार रुपैयाँ मात्र) राहत सहयोग स्वरुप प्राप्त भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: