FAQs Complain Problems

अमिन पदको नतिजा प्रकाशन

अमिन पदको नतिजा प्रकाशन

१. सुचना नं.०१–०७५/०७६
२. पद :– अमिन
३. माग संख्या :– १
४. पर्न आएका दरखास्त संख्या :– ८
५. अन्तर्वातामा उपस्थित संख्याः– ७

आर्थिक वर्ष: