धुनिवेशी नगरपालीकामा संचालीत सामुदायिक विधालयको बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको २०७५ साल फागुन र चैत महिनाको पारीश्रमीक खर्च आ.व २०७५/७६।

आर्थिक वर्ष: