FAQs Complain Problems

ल्याव असिस्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशित गरिएको

१. सुचना नं. ०१–०७५/०७६
२. पद:– ल्याव असिस्टेन्ट
३. माग संख्या :– ३
४. पर्न आएका दरखास्त संख्या :– ६
५. अन्तर्वातामा उपस्थित संख्याः– ६

आर्थिक वर्ष: