FAQs Complain Problems

आ.ब २०७६ /७७ का लागि वडा न. ८र ९ मा सम्झौता भएका र सम्झौता हुन बाँकी ठेक्काहरु

Read More

वडा नं. ९ स्थित काफलचौरबाट देखिएको दृश्य

Read More

आ.ब २०७६ /७७ का लागि वडा न. १ र २ मा सम्झौता भएका र सम्झौता हुन बाँकी ठेक्काहरु

Read More

आ.ब २०७६ /७७ का लागि वडा न. ३,४ र ५ मा सम्झौता भएका र सम्झौता हुन बाँकी ठेक्काहरु

Read More

आ.ब २०७६ /७७ का लागि वडा न. ६ र ७ मा सम्झौता भएका र सम्झौता हुन बाँकी ठेक्काहरु

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष