FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुकाे भाैतिक प्रगति विवरण ७४/७५ Tuesday, October 30, 2018 - 11:48
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.९ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Tuesday, October 30, 2018 - 11:45
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.८ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Tuesday, October 30, 2018 - 11:43
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.७ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Tuesday, October 30, 2018 - 11:39
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.६ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Tuesday, October 30, 2018 - 11:38
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.५ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Tuesday, October 30, 2018 - 11:37
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.४ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Monday, October 29, 2018 - 17:32
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.३ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Monday, October 29, 2018 - 17:10
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.२ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Monday, October 29, 2018 - 17:01
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएको वडा नं.१ का योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ Monday, October 29, 2018 - 16:25