FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Supply and Delivery of Medecine का लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 06/04/2023 - 11:52 PDF icon medicine.pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र प्रकाशनको सूचना

७९-८० 05/31/2023 - 14:40 PDF icon suchana sanitary.pdf

Supply, Delivery and Installment of equipment for vermicomposting plant को बोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 13:24 PDF icon machinary.pdf

Swanagaun- Gairigaun Road Impovement Second phase वोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 13:23 PDF icon dhunibeshi napa.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 11:19 PDF icon May~15_Page_032023-05-15-09-08-35.jpeg_.pdf

वोलपत्र प्रकाशनको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 15:08

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 14:52 PDF icon Aasaya suchana.pdf

भेटनरी औषधी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 04/05/2023 - 11:18 PDF icon 05_zoom (1)1.pdf

फोहोर तथा जैविक मल गरी प्रङ्गारिक मल तथा फोम उत्पादन सम्वन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 04/03/2023 - 14:55 PDF icon 03_zoom(1).pdf

वोलपत्र आव्हानको सूचना।

७९-८० 03/20/2023 - 11:00 PDF icon March~19_Page_12.pdf

Pages