FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/08/2024 - 13:07 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०८०.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 12/21/2023 - 15:12 PDF icon sikshya yan.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन -2080/81 ८०/८१ 07/13/2023 - 14:16 PDF icon विनियोजन ऐन 2080-081.pdf
नगरकार्यपालिकाको बैठक स‌ंचालन कार्यविधि ७४/७५ 05/05/2022 - 11:36 PDF icon 4 Baithak_Sanchalan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
ऐन, नियमावली, दिग्दर्शन, निर्देशिका, नीति, प्रतिकार्य योजना र मापदण्डको संगालो ७८/७९ 03/13/2022 - 14:55 PDF icon Yen_Kanun_Sangalo.pdf
कार्यविधिहरूको संगालाे ७८/७९ 03/13/2022 - 14:52 PDF icon Karyabidhi_Sangalo.pdf
धुनिवेशि नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६ ७६/७७ 01/09/2022 - 15:57 PDF icon धुनिवेशी वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन,२०७६ ७६/७७ 01/09/2022 - 15:52 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
विनियोजन ऐन,२०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 15:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 15:50 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७७.pdf

Pages