FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

धुनिवेशी नगरपालिकाको सातौँ नगरसभा सम्पन्न

७६/७७ 06/24/2020 - 18:29

नगर सभामा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धीको अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 06/18/2020 - 13:41

यस धुनिवेशी नगरपालिका कृषि विकास शाखाको दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

७५/७६ 04/05/2019 - 13:02

Bid_Amendment_Notice_April_2_2019

७५/७६ 04/02/2019 - 11:28

धुनिवेशी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ मा कृषि शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/११/२८

७५/७६ 03/12/2019 - 18:10

नगरपालिकामा संचालित विद्यालयको पौष महिनाको पारिश्रमिक खर्च।

७५/७६ 01/21/2019 - 16:10

बालविकास शिक्षकहरुको २०७५ श्रावण देखी पौष महिना सम्मको नगरबाट थप पारिश्रमिक खर्च।

७५/७६ 01/21/2019 - 16:07

बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको २०७५ साल पौष र माघ महिनाको पारिश्रमीक खर्च।

७५/७६ 01/21/2019 - 16:01

वडा नं. १ र २ का उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना/कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

७५/७६ 11/29/2018 - 15:49

धुनिवेशी नगरपालीकामा संचालीत सामुदायिक विधालयको एकमुष्ट अनुदान निकासा अा.व २०७५/२०७६

७५/७६ 11/20/2018 - 15:17 PDF icon new doc 2018-11-20 14.48.47_1.pdf

Pages