FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे निति,कार्यक्रम तथा बजेट बार्षिक योजना किताब

78/79 09/28/2021 - 11:35 PDF icon Inner_Annual_Book_Dhunibesi_NaPa_Bhadra_2078_Final_CTP_compressed.pdf

बजेट ७८।७९

७७/७८ 07/04/2021 - 20:21 PDF icon bajet 78-79.pdf

धुनिवेशी नगरपालिकाको सातौँ नगरसभा सम्पन्न

७६/७७ 06/24/2020 - 18:29

नगर सभामा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धीको अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 06/18/2020 - 13:41

यस धुनिवेशी नगरपालिका कृषि विकास शाखाको दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

७५/७६ 04/05/2019 - 13:02

Bid_Amendment_Notice_April_2_2019

७५/७६ 04/02/2019 - 11:28

धुनिवेशी नगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ मा कृषि शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/११/२८

७५/७६ 03/12/2019 - 18:10

नगरपालिकामा संचालित विद्यालयको पौष महिनाको पारिश्रमिक खर्च।

७५/७६ 01/21/2019 - 16:10

बालविकास शिक्षकहरुको २०७५ श्रावण देखी पौष महिना सम्मको नगरबाट थप पारिश्रमिक खर्च।

७५/७६ 01/21/2019 - 16:07

बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको २०७५ साल पौष र माघ महिनाको पारिश्रमीक खर्च।

७५/७६ 01/21/2019 - 16:01

Pages