FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९।०८० को बजेट।

७९-८० 06/28/2022 - 12:04 PDF icon आ.व. 2079-080 को बजेट.pdf

आ.व. २०७८।०७९ अवधि २०७८।०४।०१-२०७९।०२।३१ आय व्यय विवरण

७८/७९ 06/20/2022 - 14:06 PDF icon 2078-04-01 to 2079-02-31 sammako.pdf

सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा । (सार्वजनिक सूचना)

७८/७९ 06/13/2022 - 13:36

कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुने र तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी कृषि शाखाको सुचना ।

७८/७९ 05/26/2022 - 12:22

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे निति,कार्यक्रम तथा बजेट बार्षिक योजना किताब

७८/७९ 09/28/2021 - 11:35 PDF icon Inner_Annual_Book_Dhunibesi_NaPa_Bhadra_2078_Final_CTP_compressed.pdf

बजेट ७८।७९

७७/७८ 07/04/2021 - 20:21 PDF icon bajet 78-79.pdf

धुनिवेशी नगरपालिकाको सातौँ नगरसभा सम्पन्न

७६/७७ 06/24/2020 - 18:29

नगर सभामा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धीको अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 06/18/2020 - 13:41

यस धुनिवेशी नगरपालिका कृषि विकास शाखाको दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

७५/७६ 04/05/2019 - 13:02

Bid_Amendment_Notice_April_2_2019

७५/७६ 04/02/2019 - 11:28

Pages