FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
क्षमता विकास योजना ७९-८० 12/12/2022 - 12:12 PDF icon Dhunibeshi Mun-Final draft.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको आवधिक योजना ७९-८० 11/13/2022 - 14:41 PDF icon Dhunibeshi Profile Part.pdf, PDF icon Dhunibeshi PP Main Part.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब ७९-८० 09/21/2022 - 15:18 PDF icon Annual_RED_Book_2079_80.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं.१ कुँडुले (बन्चरे डाँडा) मा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अव्यवस्थित रुपमा गरिएको फोहोर विसर्जन प्रति धुनिवेशी नगरपालिकाबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती ७९-८० 08/25/2022 - 17:00 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिकाबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 07/02/2022 - 05:48 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना.pdf
धुनीबेंशी नगरपालिकाको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन( FIDUCIARY RISK ASSESSMENT)नतिजा ७८/७९ 06/29/2022 - 10:28 PDF icon combinepdf(3).pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८।०७९ ७८/७९ 06/28/2022 - 12:06 PDF icon economic survey.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ७७/७८ 01/21/2022 - 12:11 PDF icon lisa 123.pdf
निर्वाचित पहिलो स्थानीय सरकारका चार वर्षीय उपलब्धीहरू (२०७४/२०७५ देखी २०७७/२०७८) ७८/७९ 09/28/2021 - 12:52 PDF icon Inner_Fours_Years_Book_Final_OK_CTP_Final_compressed_compressed(1).pdf
आ.व ०७८।०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब ७८/७९ 09/28/2021 - 11:33 PDF icon आ.व ०७८।०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब.pdf

Pages