FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धुनिवेशी नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ७७/७८ 01/21/2022 - 12:11 PDF icon lisa 123.pdf
निर्वाचित पहिलो स्थानीय सरकारका चार वर्षीय उपलब्धीहरू (२०७४/२०७५ देखी २०७७/२०७८) ७८/७९ 09/28/2021 - 12:52 PDF icon Inner_Fours_Years_Book_Final_OK_CTP_Final_compressed_compressed(1).pdf
आ.व ०७८।०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब ७८/७९ 09/28/2021 - 11:33 PDF icon आ.व ०७८।०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब.pdf
घर जग्गा मुल्यांकन निर्णय सहित ०७८।०७९ ७८/७९ 07/27/2021 - 11:36 PDF icon घर जग्गा मुल्यांकन निर्णय सहित ०७८।०७९.pdf
Karyabibaran ७६/७७ 04/25/2021 - 08:38
आ.व.०७७।०७८ को घर जग्गाको न्यूनतम मुल्यांकन ७७/७८ 11/18/2020 - 11:30 PDF icon Jagga Mulyankan 2077_078 copy.pdf
आ.व.०७७।०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बार्षिक योजना किताब ७७/७८ 10/12/2020 - 15:20 PDF icon आ.व.०७७।०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बार्षिक योजना किताब.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको आ.व.२०७६।०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब ७६/७७ 11/24/2019 - 08:41 PDF icon Annual_Book_Dhunibesi_NaPa_2076_077..pdf
आ.व.२०७६।०७७ को बजेट वक्तव्य ७६/७७ 07/04/2019 - 16:26 PDF icon Bajet Baktabbya Final 076.077.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब ७५/७६ 10/12/2018 - 12:05 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब