FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मालपोत कार्यालय धादिङको आ.व.२०८०।०८१ को धुनिवेशी नगरपालिका भित्रका घर जग्गाको न्युनतम मुल्याङकन ८०/८१ 09/04/2023 - 12:38 PDF icon मालपोत कार्यालय धादिङको आ.व.२०८०।०८१ को धुनिवेशी नगरपालिका.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब ८०/८१ 09/04/2023 - 12:33 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०.०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब.pdf
2080/81 को वजेट तथा कार्यक्रम ८०/८१ 07/13/2023 - 15:06 PDF icon 080.81 को कार्यक्रम विवरण.pdf
उप मेयरको वजेट भाषण 2080/81 ७९-८० 06/28/2023 - 12:46 PDF icon नगर उप प्रमुख प्रगति समिक्षा Small Font 10 gate.pdf
स्वतः प्रकाशन माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म ७९-८० 05/03/2023 - 16:01 PDF icon स्वतः प्रकाशन माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको लौङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति,2079 ७९-८० 03/30/2023 - 11:31 PDF icon combinepdf-15.pdf
क्षमता विकास योजना ७९-८० 12/12/2022 - 12:12 PDF icon Dhunibeshi Mun-Final draft.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको आवधिक योजना ७९-८० 11/13/2022 - 14:41 PDF icon Dhunibeshi Profile Part.pdf, PDF icon Dhunibeshi PP Main Part.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक योजना किताब ७९-८० 09/21/2022 - 15:18 PDF icon Annual_RED_Book_2079_80.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं.१ कुँडुले (बन्चरे डाँडा) मा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अव्यवस्थित रुपमा गरिएको फोहोर विसर्जन प्रति धुनिवेशी नगरपालिकाबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती ७९-८० 08/25/2022 - 17:00 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिकाबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती.pdf

Pages