FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७५/०९/०३ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः–

७५/७६ 12/24/2018 - 10:45

मिति २०७५/०९/०३ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः–

७५/७६ 12/24/2018 - 10:45

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 10/31/2018 - 10:20

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 10/31/2018 - 10:20

कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन २०७५/२०७६

७५/७६ 06/24/2018 - 17:35 PDF icon कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन २०७५/२०७६

७५/७६ 06/24/2018 - 17:35 PDF icon कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन २०७५/२०७६

७५/७६ 06/24/2018 - 17:35 PDF icon कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन