FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

धुनिवेशी नगरपालीकामा संचालीत सामुदायिक विधालयको एकमुष्ट अनुदान निकासा अा.व २०७५/२०७६

७५/७६ 11/20/2018 - 15:17 PDF icon new doc 2018-11-20 14.48.47_1.pdf

धुनिवेशी नपा का विद्यालयहरुको तलब भत्ता बैशाख, जेष्ठ र अाषाढ २०७५

७४/७५ 08/20/2018 - 15:09 PDF icon baisakh,jestha Talab Nikasa1.pdf, PDF icon baisakh,jestha Talab Nikasa2.pdf, PDF icon Talab Vatta 2075 Aasar1.pdf, PDF icon Talab Vatta 2075 Aasar2.pdf

धुनिवेशी नपा का विद्यालयहरुको आ.व. २०७४/०७५ मा भएको तेस्राे चाैमासिक बजेट निकासा चेत्र देखि असार सम्म

७४/७५ 08/20/2018 - 15:06 PDF icon Tesro Choumasik Nikasa Chaitra-Aashar1.pdf, PDF icon Tesro Choumasik Nikasa Chaitra-Aashar2.pdf

३ नं. प्रदेश सरकारका प्रमूख सचिव ज्यू लगाएतका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका सह–सचिवज्यूहरुसँग यस नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यहरु सहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

७५/७६ 08/05/2018 - 16:52

ठेक्का सम्बन्धी टेण्डर स्थगित गरिएको बारे सूचना ।

७५/७६ 07/29/2018 - 17:29

कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन २०७५/२०७६

७५/७६ 06/24/2018 - 17:35 PDF icon कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

२०७५/०७६ को बजेट बक्तव्य

७५/७६ 06/24/2018 - 17:33 PDF icon Bajet Baktabya.pdf

धुनिवेशी नपा का विद्यालयहरुको आ.व. २०७४/०७५ मा भएको बजेट निकासा

७४/७५ 05/06/2018 - 01:36 PDF icon प्रथम चौमासिक निकासा, PDF icon दोश्रो चौमासिक निकासा, PDF icon तेश्रो चौमासिक निकासा

दोश्रो नगरसभाका निर्णय तथा विनियोजित कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/14/2018 - 18:24 PDF icon योजना२०७४, PDF icon दोश्रोनगरसभा_निर्णय

Pages