FAQs Complain Problems

दोश्रो नगरसभाका निर्णय तथा विनियोजित कार्यक्रमहरु

धुनिबेशी नगरपालिका नगरकार्यपालिका को दोश्रो नगरसभा बाट भएका निर्णय तथा विनियोजित कार्यक्रमहरु 

१. नगर सभाका निर्णय डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

२. बजेटतथा कार्यक्रम_डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: