FAQs Complain Problems

मिति २०७९।०१।३० मा सम्पन्न भएको स्थानिय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनु भएका नगर प्रमुख नगर उप प्रमुख वडा अध्यक्षज्युहरु र वडा सदस्यज्युहरु को सपत गह्रण तथा पद स्थापना कार्यक्रमका केही झलकहरु