FAQs Complain Problems

Lions Club of Dhading Peace Khanikhola, Leo Club of Peace Khanikhola ले बिपत ब्यवस्थापन समिति राहत सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गर्दै

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाकाे जनप्रतिनिधिहरू

Read More

यूनाइटेड सिमेन्टद्वारा राहत सामाग्री हस्तान्तरण

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यस कार्यक्रम

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाको आठौँ नगरसभा

Read More

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष