FAQs Complain Problems

धुनिवेशी नगरपािलकाकाे नवैं नगरसभामा सहभागी हुनुभएका जनप्रतिनिधीज्यूहरु

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाकाे जनप्रतिनिधिहरू

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाका कर्मचारीहरु

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यस कार्यक्रम

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाको आठौँ नगरसभा

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष