FAQs Complain Problems

धुनिवेशी नगरपािलकाकाे नगर प्रमुखज्यु पदभार गह्रण गर्दै

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाकाे नगर उप प्रमुख पदभार गह्रण गर्दै

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाका कर्मचारीहरु

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यस कार्यक्रम

Read More

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९।०१।३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाइ प्रमाणपत्र वितरण

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9851101398
नगर उप प्रमुख
१ नं. वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष