FAQs Complain Problems

धुनिवेशी नगरपालिकाकाे नगर प्रमुखज्यु पदभार गह्रण गर्नुहुँदै

Read More

आ.व.२०७९।०८० मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको झलक

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाका कर्मचारीहरु

Read More

आ.व.२०७९।०८० मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको झलक

Read More

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९।०१।३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाइ प्रमाणपत्र वितरण

Read More

धुनिवेशी नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन

Read More

१३ ‍औ नगरसभामा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरु

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9851101398
नगर उप प्रमुख
१ नं. वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष