FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब ०७९/८० को आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७८/७९ 06/16/2022 - 10:55

सिलवन्दी वोलपत्र आवह्नानको सूचना

७८/७९ 06/14/2022 - 10:38

GaneshMarg-Parthok-Khatthok-Kafalchaur Road Maintenance & Improvement Dhunibeshi Municipality-8,Dhading को बोलपत्र प्रकाशनको सूचना

७८/७९ 06/01/2022 - 14:39

बाेलपत्र प्रकाशनकाे सूचना

७८/७९ 12/17/2021 - 10:22

आसयकाे सूचना

७८/७९ 11/14/2021 - 12:52

बाेलपत्र प्रकाशनकाे सूचना

७८/७९ 11/14/2021 - 12:49 PDF icon notice 123.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 11/14/2021 - 12:26

बाेलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

७८/७९ 11/14/2021 - 12:25

आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सूचना

७८/७९ 10/28/2021 - 12:19 PDF icon financial.pdf

supply and delivery of X-RAY machine 500MA with CR system काे बाेलपत्र प्रकाशनकाे सूचना

७८/७९ 10/05/2021 - 11:08 PDF icon sq notice for xray machine.pdf

Pages