FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 11:19 PDF icon May~15_Page_032023-05-15-09-08-35.jpeg_.pdf

वोलपत्र प्रकाशनको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 15:08

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 14:52 PDF icon Aasaya suchana.pdf

भेटनरी औषधी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 04/05/2023 - 11:18 PDF icon 05_zoom (1)1.pdf

फोहोर तथा जैविक मल गरी प्रङ्गारिक मल तथा फोम उत्पादन सम्वन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 04/03/2023 - 14:55 PDF icon 03_zoom(1).pdf

वोलपत्र आव्हानको सूचना।

७९-८० 03/20/2023 - 11:00 PDF icon March~19_Page_12.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 03/14/2023 - 12:15 PDF icon 03_zoom1.pdf

महादेवस्थान मा.विको बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७९-८० 03/07/2023 - 10:19

Invitation for Bids

७९-८० 02/28/2023 - 12:36

दोस्रो पटक वोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 02/28/2023 - 11:34 PDF icon Feb_26 (2).pdf

Pages