FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

धुनिवेशी नगरपालिकाको अनलाईन इविडिङ मार्फत टेन्डर खुलेको बारेमा जानकारी

७५/७६ 03/17/2019 - 13:51

आ.व. ०७५/०७६ को ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 08/20/2018 - 16:29 PDF icon img-10.pdf

ठेक्का सम्बन्धी टेण्डर स्थगित गरिएको बारे सूचना ।

७५/७६ 07/29/2018 - 17:29

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा संसोधन गरिएको बारे ।

७५/७६ 07/18/2018 - 15:01 PDF icon Tender.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आन्तरीक आयको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान

७५/७६ 07/01/2018 - 15:23 PDF icon ठेक्का बोलपत्र .pdf

दोश्रो नगरसभाका निर्णय तथा विनियोजित कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/14/2018 - 18:24 PDF icon योजना२०७४, PDF icon दोश्रोनगरसभा_निर्णय

यान्त्रिक उपकरण आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

७४/७५ 03/11/2018 - 13:02

बिज्ञापन कर संचालन सम्बन्धि ठेक्का‍‌ ‌‍(प्रथम बर्ष कबोल रकम कम्तिमा ५,००,००० र दोस्रो वर्षा कम्तिमा ५,७५,००० )

७४/७५ 02/15/2018 - 17:24 PDF icon bigwapan_kar_dhunibesi.pdf

Pages