FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भोटडाडॉ सेडाईगाउ खानेपानी वडा न ३ ,कानाकाेट मानेडाँडा लोहनीथोक खानेपानी वडा न ९ र प्रहरी चौकी एक कोठे थपको टेण्डर आवाहनको सूचना

७६/७७ 03/04/2020 - 11:29

मिति २०७६/११/२१ मा यस कार्यालयबाट प्रकाशन भएका दरभाउ पत्र र बोलपत्रका सूचनाहरु

७६/७७ 03/04/2020 - 11:22 PDF icon Sandard notice1.pdf

04/ROAD/076/077 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/02/2020 - 17:31

04/Kulo/DM/076/077वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 03/02/2020 - 16:57

मितिः२०७६/११/१४ गते प्रकाशित भएका औषधी खरिद र सडक स्तरोन्नती सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचनाहरु

७६/७७ 02/27/2020 - 11:41 PDF icon IMg Notice.pdf

Invitation for Bids २०७६।११।१४ गते प्रकाशित

७६/७७ 02/27/2020 - 08:24

मिति २०७६-१०-२८ गते यस नगरपालिका बाट प्रकाशन भएका बोलपत्रका ठेक्काहरु

७६/७७ 02/12/2020 - 16:07

Invitation for Bids

७६/७७ 01/09/2020 - 10:58

Invitation of Bids for the supply and Delivery of Mechanical Equipment

७५/७६ 05/22/2019 - 10:54

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मिति : (२०७६/०२/०३ गते)

७६/७७ 05/17/2019 - 07:20

Pages