FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बस्ति विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 01/09/2022 - 14:56 PDF icon धुनिवेशी भवन निर्माण मापदण्ड.pdf
स्थानीय स्तरका व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण,खारेजी, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/09/2022 - 14:36 PDF icon व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण,खारेजी, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/09/2022 - 14:33 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४.pdf
साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 01/09/2022 - 14:32 PDF icon साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
फलफूल प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:31 PDF icon फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७५.pdf
नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/09/2022 - 12:30 PDF icon नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७४.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका करारमा नगर प्रहरी कर्मचारी भर्ना एवं व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:20 PDF icon करारमा नगर प्रहरी कर्मचारी भर्ना एवं व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:17 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिकाको विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका ढुंगा,गिट्टी, बालुवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 12:15 PDF icon ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७७.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:10 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf

Pages