FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/09/2022 - 12:30 PDF icon नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७४.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका करारमा नगर प्रहरी कर्मचारी भर्ना एवं व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:20 PDF icon करारमा नगर प्रहरी कर्मचारी भर्ना एवं व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:17 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिकाको विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका ढुंगा,गिट्टी, बालुवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 12:15 PDF icon ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७७.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:10 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:09 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिकाको कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यविधि-२०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 12:08 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७७विधि ७७/७८ 01/09/2022 - 11:54 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि,२०७७.pdf
धुनिवेशी नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 01/09/2022 - 11:51
धुनिवेशी नगरपालिका आपतकालिन कार्यसञ्‍चालन केन्द्र कार्यसञ्‍चालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 11:49 PDF icon धुनिवेशी नगरपालिका आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र कार्यसञ्‍चालन विधि.pdf

Pages