FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोरोना सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 01/09/2022 - 11:46 PDF icon कोरोना सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
कृषि उद्यमशिलता प्रवर्द्धन कोष कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 11:45 PDF icon कृषि उद्यमशिलता प्रवर्द्धन कोष कार्यविधि-२०७५.pdf
आवासीय विद्यालय संचालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 01/09/2022 - 11:43 PDF icon आवासिय विद्यालय सञ्‍चालन कार्यविधि-२०७६.pdf
आधारभुत तह (कक्षा-८) अन्तिम परिक्षा संचालन व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/09/2022 - 11:42 PDF icon आधारभूत तह कक्षा-८ को अन्तिम परिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि,२०७६.pdf
अभियानमुलक भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 01/09/2022 - 11:40 PDF icon अभियानमुलक भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 11:39 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि-२०७५.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 10:55 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७५.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:36 PDF icon 5 Karyesampadan_Niyemawoli_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
कार्यविभाजन नियमावली,२०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:35 PDF icon 3 KaryeBivajan_Niyemawoli_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) ७४/७५ 01/07/2022 - 13:33 PDF icon 15 स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf

Pages