FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:22 PDF icon १ बिनियोजन ऐन २०७४.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:14 PDF icon 19 Rajpatra_Prakashan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
नगर सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:12 PDF icon 13 Nagar_Sabha_Sanchalan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
बैठक सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:10 PDF icon 4 Baithak_Sanchalan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
विनियाेजन ऐन २०७८ ७८/७९ 09/13/2021 - 11:23 PDF icon 68. धुनीबेंशी नगरपालिका विनियोजन विधेयक-2078.pdf
आर्थीक ऐन २०७८ ७८/७९ 09/13/2021 - 11:22 PDF icon 67. धुनिवेशी अार्थिक एेन 2078.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 14:52 PDF icon 4 Prasasakiya_Karyabidhi_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 14:51 PDF icon 3 Nyayik_Samiti_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 14:51 PDF icon 2 Biniyojan_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:46 PDF icon 12 Rajpatra_Prakashan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf

Pages