FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 14:51 PDF icon 2 Biniyojan_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:46 PDF icon 12 Rajpatra_Prakashan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:45 PDF icon 11 Nagar_Sabha_Sanchalan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
वैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:45 PDF icon 10 Baithak_Sanchalan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:44 PDF icon 9 KaryeBivajan_Niyemawoli_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:43 PDF icon 8 Karyesampadan_Niyemawoli_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:42 PDF icon 7 Sahakari_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:42 PDF icon 6 Krishi_Byabasaye_Prabadhan_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
आर्थिक कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:40 PDF icon 5 Aarthik_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
आर्थिक ऐन–२०७४ ७४/७५ 10/23/2018 - 13:29 PDF icon 1 Aarthik_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf

Pages