FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:30 PDF icon 14 Prasasakiya_Karyabidhi_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:28 PDF icon 12 Krishi_Byabasaye_Prabadhan_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:27 PDF icon 11 Aarthik_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:26 PDF icon 10 Nyayik_Samiti_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:24 PDF icon 9 Sahakari_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:23 PDF icon 2 Aarthik_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
बिनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:22 PDF icon १ बिनियोजन ऐन २०७४.pdf
धुनिवेशी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:14 PDF icon 19 Rajpatra_Prakashan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
नगर सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:12 PDF icon 13 Nagar_Sabha_Sanchalan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
बैठक सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:10 PDF icon 4 Baithak_Sanchalan_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf

Pages