FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७५ ७५/७६ 01/09/2022 - 10:55 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७५.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:36 PDF icon 5 Karyesampadan_Niyemawoli_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
कार्यविभाजन नियमावली,२०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:35 PDF icon 3 KaryeBivajan_Niyemawoli_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) ७४/७५ 01/07/2022 - 13:33 PDF icon 15 स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:30 PDF icon 14 Prasasakiya_Karyabidhi_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:28 PDF icon 12 Krishi_Byabasaye_Prabadhan_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:27 PDF icon 11 Aarthik_Karyebidhi_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:26 PDF icon 10 Nyayik_Samiti_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:24 PDF icon 9 Sahakari_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:23 PDF icon 2 Aarthik_Yen_2074_Dhunibesi_Na_Pa_CTP.pdf

Pages