FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने बारेको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७६/७७ 05/03/2020 - 16:43

दररेट पेश गर्ने बारेकाे अत्यन्त जरूरी सूचना

७६/७७ 04/22/2020 - 15:07

विद्युत्तीय खरिद प्रणाली (EGP) मा बोलपत्र, आशयपत्र र शिलवन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धीको जरुरी सूचना ।

७६/७७ 04/16/2020 - 12:37

Invitation for Bids (Ambulence)

७६/७७ 04/16/2020 - 12:34

भोटडाडॉ सेडाईगाउ खानेपानी वडा न ३ ,कानाकाेट मानेडाँडा लोहनीथोक खानेपानी वडा न ९ र प्रहरी चौकी एक कोठे थपको टेण्डर आवाहनको सूचना

७६/७७ 03/04/2020 - 11:29

मिति २०७६/११/२१ मा यस कार्यालयबाट प्रकाशन भएका दरभाउ पत्र र बोलपत्रका सूचनाहरु

७६/७७ 03/04/2020 - 11:22 PDF icon Sandard notice1.pdf

04/ROAD/076/077 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/02/2020 - 17:31

04/Kulo/DM/076/077वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 03/02/2020 - 16:57

मितिः२०७६/११/१४ गते प्रकाशित भएका औषधी खरिद र सडक स्तरोन्नती सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचनाहरु

७६/७७ 02/27/2020 - 11:41 PDF icon IMg Notice.pdf

Invitation for Bids २०७६।११।१४ गते प्रकाशित

७६/७७ 02/27/2020 - 08:24

Pages