FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 11/20/2023 - 10:07

Invitation for BIDS_Nageshwori_Dandakhet_WS_Project

८०/८१ 11/09/2023 - 10:31

Invitation for BIDS_Nageshwori_Dandakhet_WS_Project

८०/८१ 11/08/2023 - 13:46

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 09/25/2023 - 10:44 PDF icon aasaya 2.pdf

वोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 09/25/2023 - 10:42 PDF icon notice 2.pdf

गार्ड हाउस निर्माण गर्ने कार्यका लागि ठेक्का आव्हानको सूचना

८०/८१ 09/10/2023 - 12:57 PDF icon 123123.pdf

वोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 09/05/2023 - 11:05 PDF icon 2080519.pdf

प्रशासकीय भवनका लागि फर्निचर खरिद गर्ने कार्यका लागि वोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना

८०/८१ 08/17/2023 - 10:34 PDF icon furnuture.pdf

बस खरिद सम्वन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 08/15/2023 - 10:41 PDF icon canvas 2.pdf

आ.व ०८०र८१ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 08/15/2023 - 10:33 PDF icon canvas 1.pdf

Pages