FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

supply and delivery of 55 INCH 4K smart UHD LED Smart TV सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 06/13/2023 - 13:03 PDF icon June13_Page.pdf

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७९-८० 06/08/2023 - 13:33

Ward Karyalaya Bhawan Marmat का लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 06/08/2023 - 11:58 PDF icon June~7_Page_022023-06-07-09-35-56.jpeg_.pdf

Supply and Delivery of Medecine का लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 06/04/2023 - 11:52 PDF icon medicine.pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र प्रकाशनको सूचना

७९-८० 05/31/2023 - 14:40 PDF icon suchana sanitary.pdf

Supply, Delivery and Installment of equipment for vermicomposting plant को बोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 13:24 PDF icon machinary.pdf

Swanagaun- Gairigaun Road Impovement Second phase वोलपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 13:23 PDF icon dhunibeshi napa.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 11:19 PDF icon May~15_Page_032023-05-15-09-08-35.jpeg_.pdf

वोलपत्र प्रकाशनको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 15:08

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 14:52 PDF icon Aasaya suchana.pdf

Pages